Poradna zaměřená především na nadané a mimořádně nadané děti, otevřená ale i pro širší veřejnost.

 • Psychologické poradenství
 • Diagnostická vyšetření
 • Logopedie
 • Speciální pedagogika
 • Neuro-vývojová stimulace
 • Vzdělávání v oblasti práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi

Férová – ctíme etiku
Inteligentní – používáme rozum
Laskavá – máme cit
Inovativní – známe aktuální odborné informace
Pomoc – pomáháme rozvíjet inteligenci a osobnost, v zájmu nadaných i celé společnosti

O nás

Centrum FILIP je poradenské pracoviště pro děti, žáky a studenty, jejich rodiče a laickou i odbornou veřejnost. Sdružuje poradenské pracovníky, kteří se dlouhodobě zabývají nadanými a mimořádně nadanými dětmi, žáky a studenty a specializují se na pomoc při rozvoji jejich osobnosti a nadání.
Centrum zahájilo svou činnost v roce 2009. Podnět k jeho vzniku dali rodiče nadaných dětí, kteří hledali radu a pomoc při řešení problémů provázejících vzdělávání a výchovu svých dětí a v rámci stávajícího poradenského systému ji nenacházeli. V roce 2022 rozšířilo svou nabídku služeb o logopedii a neuro-vývojovou stimulaci.

Články týmu

Zkušený tým, který spolupracuje.

Co nás spojuje

 • Laskavý přístup k dětem, snaha každému porozumět a co nejlépe pomoci. 
 • Rozum, cit, znalosti, zkušenosti. 
 • Snaha hledat řešení i tam, kde obvyklý postup nestačí. 
 • Respektování odbornosti a etiky. 
 • Průběžné vzdělávání z kvalitních zdrojů.
 • Snaha přispět ke zlepšení vzdělávacího systému, zejména pokud jde o problematiku nadaných. Popularizace problematiky, DVPP (vzdělávání pedagogických pracovníků), lektorská činnost.

Naše služby

.

Pomáháme dětem, žákům, studentům,
rodinám i školám.

 • Psychologická diagnostika a poradenství pro děti od 3 let věku až po dospělé
 • Psychologická diagnostika a poradenství v oblasti nadání
 • Diagnostika školní zralosti
 • Diagnostika příčin školní neúspěšnosti a školních obtíží
 • Kariérové poradenství
 • Speciální pedagogika – rozvoj předškolních dovedností, příprava na zahájení školní docházky, smyslová stimulace, rozvoj grafomotoriky
 • Logopedie a logopedická prevence
 • Neuro-vývojová stimulace
 • Individuální konzultace
 • Vzdělávání v oblasti práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky

Kolik stojí naše služby

Konzultace osobní, telefonická (50 minut)800,- Kč
Konzultace osobní, telefonická (30 minut)450,- Kč
Diagnostické vyšetření s konzultací (do 120 minut)1 800,- Kč
Diagnostické vyšetření s konzultací (do 180 minut)2 600,- Kč
Každá další započatá půlhodina400,- Kč
Vyhotovení písemné zprávy900,- Kč
Uvedené ceny jsou platné od ledna 2024
Způsob platby: v hotovosti

Jestliže budete nuceni ze závažných důvodů sjednaný termín zrušit, prosíme, učiňte tak nejpozději do 48 hodin předem,
abychom mohli termín nabídnout dalším klientům.
Děkujeme za váš odpovědný přístup.

V případě zrušení návštěvy na poslední chvíli si vyhrazujeme právo vám účtovat 100% z objednané služby.

Objednání

.

Vzhledem k tomu, že přes den pracujeme s vašimi dětmi, preferujeme komunikaci e-mailem.

Psychologické a speciálně-pedagogické poradenství a diagnostika a ostatní služby

Poskytujeme na základě předchozího objednání
e-mailem na adrese

Logopedie

Objednávejte telefonicky nebo SMS zprávou na telefonním čísle nebo
e-mailem na adrese

Neuro-vývojová stimulace

Poskytujeme na základě předchozího objednání
e-mailem na adrese

Sjednané termíny jsou závazné. Storno podmínky jsou uvedeny v sekci s ceníkem našich služeb.

Kontakt

.

Zajímá Vás něco, ale není to tu?
Napište, jsme tu pro vás.

Sídlo (korespondence):
Centrum FILIP
Ostrovského 253/3 (Ženské domovy)
150 00 Praha 5 – Smíchov

E-mail: info@centrumfilip.cz
Telefon: +420 605 365 581

Spojení:
Metro B – Anděl, směr výstupu – ulice Ostrovského
Autobus – zastávka Knížecí
Tramvaje – 4,5,7,9,10,12,15,16,20,21 – zastávka Anděl

Parkování: Podzemní garáže Centrum Nový Smíchov