PhDr. Jiřina Brejchová

Vystudovala FF-UK, obor psychologie, má dlouholetou praxi v poradenství , včetně poradenství a psychologické diagnostiky nadaných a mimořádně nadaných dětí i dospělých. Je lektorkou kurzů, které se zaměřují na práci s nadanými dětmi a žáky ve školách. V centru Filip pracuje od jeho založení.