Mgr. Michaela Truhlářová

Vystudovala střední pedagogickou školu, obor učitelství pro mateřské školy a poté na PedF UK Praha obor logopedie a surdopedie, kde složila státní zkoušku ze speciální pedagogiky. V logopedické péči se především zaměřuje na vady výslovnosti a jejich prevenci , narušený vývoj řeči, rozvoj smyslového vnímání a grafomotoriku.