Služby

  • Psychologická diagnostika a poradenství v oblasti nadání pro děti od 3 let věku a dospělé
  • Konzultace pro rodiče mladších dětí
  • Diagnostika školní zralosti
  • Kariérové poradenství
  • Individuální konzultace
  • Logopedická prevence
  • Odborné přednášky
  • Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ – Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky