64. Pracovní den Společnosti pro talent a nadání – STaN

KDY:  18.března 2013, 9 – 15h.
KDE: Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13 (metro B, Hůrka)
PROGRAM: Prezence 8,30 – 9hod., přestávky cca 10,30-11 a 12,30-13,30, ukončení Pracovního dne v 15 hodin.

ČESKO MLUVÍ O VZDĚLÁVÁNÍ

– Seznámení s kampaní, v souvislosti se vzděláváním nadaných zástupce EDUin Zdeněk Slejška www.ceskomluvi.cz

Křest knihy

NADANÉ DIEŤA NA ZÁKLADNEJ, STREDNEJ A VYSOKEJ ŠKOLE

, IRIS Bratislava 2012 Jolana Laznibatová www.smnd.sk

Nadaní nejsou všichni stejní – o těch zranitelnějších s odborníky, kteří jim rozumí:

MENSA G Praha a LEDOVEC Plzeň www.mensagymnazium.cz O projektu Normálně studuju www.normalnestuduju.cz
Marek Rubricius, Ledovec; Magda Kindlová, Marcela Fatrová a psycholožky Mensa G

Mimořádně nadaní a motivovaní pro vědu, techniku a IT

Šance pro děti a studenty z ČR: CTY CE: CENTRUM PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ, STŘEDNÍ EVROPA Jeanne Bočková www.afcsls.org

Mimořádné schopnosti dospělých dyslektiků

www.jazyky-bez-barier.cz Dagmar „DYS-baba“ Rýdlová www.adys.cz

Zkušenosti odborníků z praxe a rodičů nadaných,

v porovnání s úspěšnými zeměmi ve světě: PRACOVNÍ SKUPINA při MŠMT k péči o nadané – POZNATKY, DOPORUČENÍ, DISKUZE

Společnost pro talent a nadání

jako součást mezinárodních organizací ECHA, WCGTC a ICIE: STaN: AKTUALITY a informace z domova i ze zahraničí www.talent-nadani.cz www.talentcentrebudapest.eu

Pozvánky:

ZÁVĚR: Nejdůležitější úkoly, které je třeba řešit ve výchově a vzdělávání nadaných v ČR.
Setkání moderuje Eva Vondráková, předsedkyně STaN vondrakova@gmail.com
Účastnický poplatek: členové STaN 300 Kč, nečlenové 400 Kč, studenti 150 Kč.
Přednášejícím, čestným hostům a zástupcům škol z Prahy 13 je poplatek prominut. Zájemcům doporučujeme přihlásit se do 28.2.2013 na e-mail: talent.nadani@seznam.cz

Z programu 63.Pracovní dne STaN

Pozvánka na Letní školu přírodních věd, pro „vědátory“ od 5 do 18 let (mladší skupina s rodiči). Pořádá Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci ve spolupráci se STaN a odborníky z ostravské a olomoucké univerzity. Lektory budou pedagogové z GMK a univerzit, přijedou i velmi zajímaví hosté. S rodiči budou pracovat psychologové, kteří jsou vyhledávanými odborníky v péči o nadané. Mladší děti a rodiče budou také rozvíjet tvořivost.  Koná se 22.-29.července – viz www.gmk.cz.

Představíme projekt AFCSLS, pomáhající nadaným středoškolákům z ČR a Slovenska ke vstupu na prestižní americké univerzity – www.afcsls.org .

Zahraniční středoškoláci, kteří tráví tento rok v českých rodinách a školách, nám sdělí, jak nás vidí a porovnají s tím, co znají ze svých zemí –  www.afs.cz.

Třída Sovičky s programem pro nadané děti, z MŠ Rozmarýnek a žáci ze ZŠ Mládí z Prahy 13 představí svou účast na Misi X, pořádané Českou kosmickou kanceláří.  Účast přislíbil i pan Halousek.

Jak motivovat děti k zájmu o přírodní vědy a vtipně učit matematiku i další důležité informace k rozvoji nadání,  bude předmětem řady konferencí a letních škol, které se zanedlouho uskuteční. Pozveme na 2.konferenci STaN (16.6. Luhačovice), 7.ICIE konferenci (Mezinárodní centrum inovací ve vzdělávání) Jeruzalém, 9.-12.7., Letní školu s didaktikou matematiky v Uherském Hradišti , 23.-25.8. a další.

O výchově a rozvoji nadání dětí  budeme diskutovat se sympatickými hosty z Jižní Koreje,  Julií Růžičkovou, autorkou článku Tygří matky (Moderní vyučování 3, březen 2011), Jolanou Laznibatovou, ředitelkou a zakladatelkou Školy pre mimoriadně nadané deti v Bratislavě a dalšími hosty. Porovnáme s kazuistikami z knihy Joan Freemanové –Životy nadaných, představené Zuzkou Večerkovou z G, ZŠ a MŠ Mánesova, Sokolov.

Autorky Dáda Jucovičová  a Kamila Randáková představí originální  Interaktivní učebnice českého jazyka (Nejkrásnější knihy roku 2010 – užší výběr), vhodné pro nadané i pro děti s poruchami učení.

Svou skutečnou aktuální podobu představí Mensa gymnázium. Přítomní zástupci škol, spolupracujících se STaN, budou diskutovat spolu s ostatními účastníky o podmínkách a překážkách péče o nadané v ČR.

Upozorníme také na důležitost finanční rozvahy, předvídavosti a zodpovědnosti, chcete-li svým dětem do budoucna zajistit prostředky na studium –  www.mojefamilie.cz

Za výbor STaN k účasti srdečně zve  PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně