PhDr. Eva Vondráková

Psycholožka (FF UK Praha), spoluzakladatelka a předsedkyně Společnosti pro talent a nadání /STaN/, organizátorka Klubu bystrých a zvídavých dětí, zakladatelka Klubu rodičů STaN a Centra Filip.

Spolupracovala a PhDr. Hanou Drábkovou na založení československých poboček ECHA  -European Council for High Ability, its study and development- (nyní STaN) a Mensa.

Autorka projektu Centra pro rozvoj nadání a spoluautorka projektu Mensa gymnázia. Spoluautorka a autorka koncepcí vzdělávání nadaných pro MŠMT.

Praxe s celým věkovým spektrem – od kojeneckého ústavu, přes mateřskou školu, ped.psych. poradenství, školní psycholog na ZŠ a G, výuka na VŠ.

Jako studentka spolupracovala s doc. J. Jiráskem na ověřování Kernova testu školní zralosti a sledování pozdější školní úspěšnosti vyšetřených dětí.

Stáž u doc. Matějčka v Thomayerově nemocnici 1983

Stáž v CBO, univ. v Nijmegen, 1995 (tehdy sídlo ECHA)

Ze zkušeností s řešením jednotlivých případů vyplynula potřeba vytvoření funkčního systému péče o nadané.

Organizace Pracovních dnů a konferencí k péči o nadané (pro odborníky i rodiče) a Klubu rodičů (a učitelů), s podporou m. č. Praha 13.

Spolupráce s vědeckou obcí a s časopisem Vesmír

Odborný garant programu práce s nadanými dětmi ve třídě Sovičky, MŠ Rozmarýnek, Praha 13 (Soňa Novotná).

Vedoucí Pracovní skupiny externích odborníků na vzdělávání nadaných MŠMT 2012-13).

Od roku 1990 aktivní účast na mezinárodních konferencích a pracovních jednáních o nadaných (doposud více než 100 konferencí a pracovních setkání).

Opakovaně pozvána k účasti na pracovních setkáních NATO – UNESCO k péči o mladé talenty pro vědu (Maďarsko), spolupráce s Evropským centrem talentu Budapešť.

Předsedkyně organizačního výboru 19.bienální konference Světové rady pro nadané a talentované děti Praha 2011, která se konala poprvé a doposud jedinkrát v postkomunistické zemi.

Členka přípravného výboru 14. ECHA konference Ljubljana 2014

Předsedkyně Mezinárodní konference STaN „Potřeba změny ve vzdělávání nadaných“, Praha 2019, která se konala ve spolupráci s Nadací RSJ a CBT travel

Národní korespondent ECHA pro ČR a Slovensko

Delegát WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children)

Členka HELP (High European Learning Potential)

Spolupracuje je SMND (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava),

ICIE (International Centre for Innovation in Education)  a dalšími.

Autorka řady článků a kapitol o nadaných. Zaměřena především na praxi, snaha řešit i zatím neřešitelné. Publikuje a přednáší v ČR i v zahraničí.

Zejména zpočátku (ale občas i nyní) se setkávala s námitkami odpůrců, že péče o nadané je dle jejich mínění nemorální a s poučením, že o postižené je třeba se starat. Abychom předešli dalším podobným námitkám uvádíme také osobní zkušenosti s pomocí handicapovaným.

Dlouhodobá každodenní pomoc 2x výjimečné mladší sestře, nyní vozíčkářce (intelektově, hudebně a výtvarně mimořádně nadané, tělesně postižené po dětské obrně), kterou od její 2.třídy do ukončení ZŠ (tedy od své 4.třídy) vozila v ortopedickém kočáře do školy. Během studia psychologie pomoc téměř nevidomé spolužačce.

V rodině samozřejmost pomoci potřebným a fandění těm, kteří se snažili překonávat překážky a nevzdávat se.

I odtud pochází motivace pomáhat nadaným realizovat jejich potenciál, třeba i navzdory nepříznivým podmínkám.

Životní heslo: „Never give up!“

 

V současné době spolupracuje s Lucií Korhelovou (FB „My dospělí od nadaných“)             a Karolina Chudobová s ní natáčí podcasty  „Gifted. Nadaní mezi námi.“