Mgr. Michaela Truhlářová

Vystudovala učitelství pro mateřské školy na SPgŠ v Praze a speciální pedagogiku – logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Spolupracovala s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové na projektu Nadané dítě a se společností Newton Center na realizaci kurzu Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky. Od roku 2005 se věnuje problematice nadaných. V současné době se dále vzdělává v oboru speciální pedagogiky, neuro-vývojové stimulace, senzorické integrace a stimulace a rozvoji pohybových dovedností u dětí a mládeže.

Má certifikáty a osvědčení z následujících kurzů zaměřených na neuro-vývojovou stimulaci a rozvoj pohybových dovedností:

Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace (INVTS s.r.o.), 2/2016

Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi (INVTS s.r.o.), 6/2016

Supervize: Neuro-vývojová stimulace (INVTS s.r.o.), 4/2018

Test motoriky pro děti MABC-2 (PeadDr. Rudolf Psota, Ph.D., Národní ústav pro vzdělávání), 11/2019

Cvičitel všestrannosti II. třídy (Ústřední škola, ČOS), 3/2020 XXVI. 

Medzinárodná konferencia INPP, 5/2021

Senzomotorické funkce v dětském věku (prof. Pavel Kolář, ČOS), 7/2021

Instruktor gymnastiky (Ústřední škola, ČOS), 2/2022

Oční pohyby a jejich dopad na předškolní a školní vzdělávání (Mgr. Andrea Košťálová Ph.D, LsMS), 9/2023

Noha a její ploska (Ústřední škola, ČOS)

Cvičení podle Feldenkraise (Ústřední škola, ČOS)

Feldenkrais pro děti (Ústřední škola, ČOS)

Psychologie sportu a koučinku (Ústřední škola, ČOS)

A dále:

Pražský logopedický den 2023, 2017, 2016

Kongres online – Mozek a smysly – Snoezelen  (eydis, s.r.o), 9/2023

Kongres online o vícejazyčné výchově (Kateřina Spiess Velčovská) 9/2023, 3/2023

Kongres online – Vývoj řeči v souvislostech (Mgr. Petra Nejedlá), 3/2023

Kongres online – Lepší zrak přirozenou cestou (Mgr. Martina Bajerová) 2022, 2023

Mami, tati, vnímám jinak (eydis, s.r.o)

Kouzlo smyslové stimulace (eydis, s.r.o)

Jak vytvořit senzorický profil (eydis, s.r.o)

Jak rozhýbat mozek (eydis, s.r.o)

Cviky na propojování mozkových hemisfér a rozvoj kreativity (eydis, s.r.o)

Jak pracovat s pozorností (eydis, s.r.o)

Trénink jazykových schopností podle Elkonina (Univerzita Karlova)

Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice – úvod do tematiky (3lobit, o.z.)

Dítě v centru pozornosti ADHD, 2019 (Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.)

Autismus, 15. Odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem (Ped.F. UK a Česká pedagogická společnost)

Preventivní opatření v logopedii a příbuzných oborech (LsMS)

Jak rozvíjet přirozené schopnosti předškolních dětí (Mensa České republiky)

Od zápisu do zahájení školní docházky – logopedická konference (LsMS)

Edukace žáků s dyslexií – příklady dobré praxe (Česká společnost Dyslexie)

Současná rizika vývoje řeči (Logopedická společnost Miloše Sováka)

Logopedie bez hranic (Logopedická společnost Miloše Sováka)

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – MAXÍK ( PRODYS, o.s.)

Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně (Společnost pro talent a nadání)

  1. světová konference – Making a World of Difference for Gifted Children (Světová rada pro nadané a talentové děti – The World Council for Gifted and Talented Children)