PhDr. Eva Vondráková

Vystudovala jednooborou psychologii na FF UK Praha. Předsedkyně Společnosti pro talent a nadání – STaN. Zakladatelka Klubu rodičů STaN. Dlouhodobá praxe poradenského a školního psychologa. Zkušenosti s prací s celým věkovým spektrem – od kojeneckého ústavu, přes mateřskou školu, školní psycholog pro ZŠ a gymnázia, externí výuka na VŠ. Ze zkušeností s řešením jednotlivých případů vyplynula potřeba vytvoření funkčního systému péče o nadané. Na něm se podílí v rámci STaN (spolupráce s institucemi v ČR i mezinárodně). Vedoucí Pracovní skupiny k péči o nadané při MŠMT ČR, předsedkyně organizačního výboru 19.konference Světové rady pro nadané a talentované děti Praha 2011, členka připravného výboru 14.ECHA konference Ljubljana 2014, spolupráce s Evropským centrem talentu Budapešť . Členka Českomoravské psychologické společnosti a Asociace soukromých poradenských pracovníků.